Временно изпълняващ длъжността директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

г-жа Ваня Стоянова Славчева

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Празнично бе открита новата 2017/2018 учебна година
В присъствието на много гости учители и ученици започна церемонията по
откриването на празника с издигане на националния трибагреник и посрещане на
знамето на учебното заведение.
Като на празник в училищния двор звучаха празнични песни и стихове, детска глъч,
много усмивки и настроение.
Молитва за благословение отслужи отец Иван.
В своето приветствиe към учители, ученици  и родители г-жа Йорданка Божинкова
–директор на училището пожела здраве и успешна  учебна година.
На учениците пожела да пазят традициите на  училището, да умножават успехите му,
оправдаят доверието и да сбъднат надеждите на своите родители и учители, следвайки
своите мечти.
Прикани първокласниците да пристъпят училищния праг с пожелание за незабравими
дни, успешно обучение и вяра в учителите, с които ще бъдат заедно.

Поръчка на униформи

Скъпи родители,
От 13.07.2017г. до 31.07.2017г. ще имате възможност да поръчате униформи за своите деца. Авансово плащане – 50%, а останалата сума може да заплатите при доставката. Училището е отворено всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч.
Заповядайте!Й.Божинкова

Проект твоят час

Учениците от втори клас  през  учебната  2016/2017година работиха  по проект „Твоят час”  в група по интереси „Детска  академия”.По тяхно желание бяха включени занимания по изобразително изкуство,музика,физическо възпитание и спорт.Целта на проекта е развитие и усъвършенстване на способностите и уменията на децата.В раздела по изобразително изкуство участниците се учиха да рисуват лесно животни,растения ,хора,запознаха се с някои особености в жанровете на изобразителното изкуство.Направиха заедно с родителите коледна украса в училище,участваха в коледното тържество и организираха изложба от свои картини.В предвидените часове за занимания с музика се забавляваха ,разучаваха различни по жанр песни.Изпълняваха детски песни  с  инсрументал на детски музикални инструменти.Включиха се с  прекрасни изпълнения на възрожденски песни в училищното тържество за 3-ти март.

В последната част  от заниманията по интереси  децата разучиха забравени детски игри,участваха в  състезания с игри и народна топка.Много смях и забавни моменти  имаше  в организираните часове за работа заедно с родителите  под  наслов „Да научим мама и татко как се играе”.Работата по проекта завърши с представително участие в тържеството за 24 май.Децата подготвиха  изпълнение като оркестър  с  детски музикални инструменти   и танц на мажоретки –„Нашият оркестър”.

Проект твоят час

Учениците от трети клас  през  учебната  2016/2017година работиха  по проект „Твоят час”  -Обичам те, мое мило Отечество!

            Целта беше изучаване на българската история, природа, природни богатства и култура. Учениците от трети клас се запознаха с историческите личности и тяхното значение за българския народ. Опознаха природните красоти на нашата родина.

            Развиха родолюбиво българско самосъзнание, положителна нагласа към природата и нейното опазване като национално богатство.

            Участваха в изяви и бяха поощрявани.

Клуб „Сръчковци”

Целта на проекта е изграждане на търпение, толерантност, постоянство и сръчност. Подобряване на фината моторика, усет към красивото, цветоусещане и др. Формиране у децата на навици за събиране и използване на отпадъчни и подръчни материали за изработка на оригинални и красиви изделия.

Акцентът се поставя не само върху изпълнителната дейност, а върху мотивирането на децата да усвоят различни техники и похвати при изработване на дадено изделие. Да тестват различни материали – хартия, глина, картон, прежда, филц и др. и тяхната съвместимост, да прилагат идеи, да развият въображение и стил, които да прилагат в конкретни ситуации. Да могат сами да направят изделие за даден повод, с което да изненадат близките си.

Децата проявиха ентусиазъм и с голямо желание и търпение изработиха прекрасни изделия. Участваха в представителни изяви и бяха поощрени.