ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. НОВИ ХАН

На 01.06.2022 г.  Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“  в Нови хан отпразнува 150 години от създаването си.  

Гости на събитието бяха: г-жа Райничка Николова – зам.-кмет на Община Елин Пелин с ресор „Образование, хуманитарни и социални дейности“; г-н Николай Плещов – председател на Общински съвет – гр. Елин Пелин; г-жа Емануела Стоилова – гл. Експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН; г-жа Магдалена Ананиева – старши експерт по български еизик и литература  в РУО – София област; г-н Александър Стоичков – кмет на с. Нови хан; гл. инж. Валентин Анастасов – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“; г-н Любомир Трифонов – представител на Издателство „КЛЕТ България“; членове на Обществения съвет към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“; представители на НЧ „Иван Вазов – 1928“ – Нови хан; представители на образователни институции в общината; бивши и настоящи учители и служители; бивши  ученици; родители.

Тържествената програма започна с организирана „Среща на спомените“ – среща на бивши и настоящи учители и ученици. Презентация, изготвена от г-жа Пепа Василева, представи историята на училището през годините. Споделените моменти и спомени развълнуваха всички присъстващи.

Програмата продължи с празничен коктейл.

Особена празничност  се постигна чрез тържествения концерт на новоизградената сцена пред „Калето“.

Поздравителни адреси, цветя и подаръци бяха поднесени от гостите на юбилея.

В тържественото си слово г-жа Албена Николова, директор на училището,  изказа благодарност към всички, които са положили усилия за утвърждаване авторитета на училището.

Благодари на своя екип за всеотдайността в работата, а на учениците – за тяхната любознателност и отговорност. Думи на благодарност бяха отправени  и към Издателство „Просвета“, издателство „КЛЕТ България“, Office 1, община Елин Пелин и Кметство Нови хан за съдействието и подкрепата.

Учениците на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ поднесоха на присъстващите своя букет от детски усмивки, стихове, песни и танци.

Тържественият концерт  приключи с награждаване на отличените участници в конкурса за рисунка и литературно творчество на тема „Моето училище“.