СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ УЧЕНИЦИ В

Iа и Iб КЛАС, СЪГЛАСНО ПОРЕДНОСТТА НА

ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Iа КЛАС

ВХОДЯЩ НОМЕР
1.Вх. № 525
2.Вх. № 526
3.Вх. № 527
4.Вх. № 528
5.Вх. № 529
6.Вх. № 530
7.Вх. № 531
8.Вх. № 532
9.Вх. № 533
10.Вх. № 534
11.Вх. № 536
12.Вх. № 537
13.Вх. № 538
14.Вх. № 539
15.Вх. № 540
16.Вх. № 541
17.Вх. № 542
18.Вх. № 543
19.Вх. № 544
20.Вх. № 545

Iб КЛАС

ВХОДЯЩ НОМЕР
1.Вх. № 546
2.Вх. № 547
3.Вх. № 548
4.Вх. № 549
5.Вх. № 550
6.Вх. № 551
7.Вх. № 552
8.Вх. № 553
9.Вх. № 554
10.Вх. № 555
11.Вх. № 556
12.Вх. № 559
13.Вх. № 560
14.Вх. № 561
15.Вх. № 562
16.Вх. № 565
17.Вх. № 566
18.Вх. № 567