Линк към статия, посветена на 150-та годишнина от основаването на Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ в с. Нови хан, е предоставена от в. „АзБуки“ и публикувана в бр. 3 /20-26.01.2022 г./

https://www.ruo-sfo.bg/news/read/id/2585