Проект твоят час

Учениците от трети клас  през  учебната  2016/2017година работиха  по проект „Твоят час”  -Обичам те, мое мило Отечество!

            Целта беше изучаване на българската история, природа, природни богатства и култура. Учениците от трети клас се запознаха с историческите личности и тяхното значение за българския народ. Опознаха природните красоти на нашата родина.

            Развиха родолюбиво българско самосъзнание, положителна нагласа към природата и нейното опазване като национално богатство.

            Участваха в изяви и бяха поощрявани.