ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА 2023/2024  ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ТРЕТИ КЛАС

На 30.05.2024г. в училищния двор се проведе тържество за приключване на учебната година за учениците от 1, 2 и 3 клас.

В присъствието на своите учители, родители, учениците пяха, рецитираха и танцуваха.

През учебната година всички  положиха много труд и старание, усвоиха нови знания и умения. Постигнаха високи резултати в състезанията, класирайки се със златни и сребърни медали.

  По традиция в края на всяка учебна година, директорът на училището – госпожа Албена Николова, раздаде удостоверенията за завършен клас на първокласниците и награди отличилите се ученици в състезанията на Сдружението на българските начални учители.             

   

Желаем на всички весело лято!