Професионално ориентиране

На 09.05.2024 г. учениците от VII клас  в Деня на отворените врати посетиха  ПГ по керамика-с. гара Елин Пелин.

Топло посрещнати от любезните домакини разгледаха базата на училището и се запознаха с предлаганите специалности. Научиха много за професията „Спедитор – логистик“ и възможностите, които тя осигурява за професионална реализация не само на територията на общината. Провериха своите знания с решаване на забавна кръстословица по темата.

В кабинета по електротехника  с интерес наблюдаваха представените от възпитаници на гимназията демонстрационни табла на модели на различни ел. вериги и принципа им на действие. Потопиха се в света на изобразителното изкуство и керамиката с професията на „Художник-приложни изкуства“ и разгледаха изложбена та зала, събрала творби на ученици от специалността. На тръгване получиха малки подаръчета – керамични сувенири, изработени от бъдещите художници.