Изнесен урок по български език и литература

На 04.01.2024 г. се проведе изнесен урок по български език и литература с учениците от 6. клас в библотеката на НЧ „Иван Вазов – 1928“ – с. Нови хан. Темата на урока беше  „Стихотворението на Любен Каравелов „Хубава си, моя горо“.

            Урокът е по повод 190 г. от рождението на възрожденския поет, писател, журналист, просветител и революционер Любен Каравелов, определян заради всестранните си интереси и занимания като енциклопедист.

            Шестокласниците бяха изготвили табло с кратка, но съществена информация за жизнения и творчески път на писателя. Представиха свое творческо дело – портрет на Любен Каравелов и илюстрация към елегията „Хубава си моя, горо“. А самото стихотворение прозвуча като групова рецитация на фона на мелодията към текста.

            Антоанета Тодорова – библиотекар към читалището, показа на учениците Каравеловите повести „Българи от старо време“ и „Маминото детенце“, както и томове с избрани творби на писателя.