УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС СЕ ПРЕДСТАВИХА БЛЕСТЯЩО В ЩАФЕТНИ ИГРИ  „ШОПЛАНИАДА“2023г.

   На 19.12.2023г. отбор от ОУ ’’Св. св. Кирил и Методий’’,  с.Нови хан – 8 ученици от първи до четвърти клас, участваха в Щафетни игри  „Шопланиада“2023.

Представиха се блестящо и бяха наградени от кмета на Община Елин Пелин с купа, медали и грамота.

Поздравления!