16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

  На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността, който води началото си от 1996 година. Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат тази дата като ден на толерантността. На същата дата държавите членки на ЮНЕСКО приемат декларация за принципите на толерантността.

   И тази година в нашето училище се проведоха интересни  инициативи по темата. Учениците от всички класове проведоха час по толерантност и изразиха своята позиция като участваха в дискусии,  анализираха тематични видеа, рисуваха, разработваха екипни проекти и отправиха важни послания като призоваха за толерантност, уважение, разбирателство и човечност! Нека всички да се обединят около призива „Да бъдем толерантни и добри, да потърсим себе си в другия.“