ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАВЪРШВАНЕ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

В присъствието на своите учители, родители, учениците пяха, рецитираха и танцуваха. Г- жа Николова – директор на ОУ’’Св. св. Кирил и Методий’’  поздрави учениците с успешно завършване на учебната година – раздаде грамоти и награди на отличниците и победителите в различните конкурси и състезания.

Пожелаваме на всички ученици пълноценна и щастлива ваканция!