СЪОБЩЕНИЕ

Документите за записване в първи клас, за учебната 2023/2024г., ще се подават по следния график:

04.06.2023г. /неделя/ от 09.00ч. до 17.00ч.
05.06.2023г. /понеделник/ от 08.30ч. до 16.30ч.
06.06.2023г. /вторник/ от 08.30ч. до 16.30ч.

Документи необходими за записването:

Удостоверение за завършена подготвителна група – Оригинал.
Копие от акт за раждане на детето за проверка на данните.