ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА ГРУПАТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ – „ МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“

Учениците от II б клас през учебната 2022/2023 година, с ръководител г-жа Пепа Василева участваха в група за занимания по интереси – „ Млад изследовател“.

Второкласниците разшириха знанията си за природните ресурси, процесите и явленията водещи до замърсяване на околната среда. Осъзнаха зависимостта на човека от чистия въздух и чистата вода.

С голямо желание и усърдие,  учениците от II б клас,  събираха информация и проучваха факти. Извършваха опити. Наблюдаваха и регистрираха данни.

Младите изследователи изградиха съзнателно отношение и отговорност по въпроси, свързани с опазване на околната среда.