Представителна изява на групата за занимания по интереси  – „Дигитални умения“

Учениците, участващи в клуб „Дигитални умения” вложиха много труд и старание в усвояването и използването на полезни програми и приложения, които им помагат за решаването на практически задачи със средствата на информационните технологии. Добиха начални умения за работа с MS Window, MS Paint и Internet.

Занятията не бяха часове в училище, а време в което чрез развлечение и забавни задачи се получаваха знания, самочувствие и увереност в собствените сили и време споделено с приятели.