„Денят на розовата фланелка“

Всяка година последната сряда на месец февруари отбелязваме „Денят на розовата фланелка“, който е символ на протест срещу тормоза в училище. Целта на събитието е младите хора да изразят своето безкомпромисно отношение към тормоза в училище и да изкажат своята съпричастност към световната кауза за борба срещу насилието. И тази година мероприятието доказа, че децата могат да бъдат активни, отговорни и стремящи се към уважение един към друг.

Ученици от нашето училище изработиха рисунки, табла и проекти по темата и така показаха съпричасността си към всички свои връстници, които са били обект на агресия в класната стая. Ученици от прогимназиален етап представиха стихове и послания за добро пред ученици от начален етап, споделиха своя опит и дадоха приятелски съвети.