В ЧАСОВЕТЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

През месец ноември в часовете по физика и астрономия, учениците от 7. клас, работиха по  проект: „Последователно и успоредно свързване на консуматори“. Те изработиха собствени макети, които изложиха във фоайето на училището.