ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАЩАНЕ НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

   

На 30. 06. 2022 г. седмокласниците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Нови хан, получиха тържествено своите свидетелства за завършено основно образование в Дом – паметник „Елин Пелин“, с. Байлово. Учениците, директорът г-жа Албена Николова и учителите г-жа Душкова и г-жа Герова разгледаха къщата музей на Елин Пелин и експозицията и усетиха духа на неповторимия български класик.

      В залата на Дом паметник „Елин Пелин“ госпожа Николова връчи ленти-награди на пълните отличници – Дейвид Петров, Кристиян Карагьозов и Данита Данчева.

      Още трима отличници – Надежда Симеонова, Виктория Делибеева и Юлиан Борисов получиха грамоти за постигнат висок успех.

      Учениците показаха трогателна самостоятелно подготвена програма – благодарност към учителите и класния си ръководител.

      На добър час, скъпи седмокласници! Вие показахте изключително старание, трудолюбие, любознателност, творчество в учението през изминалите седем години! Представихте се достойно на НВО по БЕЛ, английски език и математика!

      Скъпи млади хора, пожелаваме ви да продължите пътя си напред и нагоре с още много успехи! Бъдете живи, здрави и щастливи!

      На добър час!