СЪОБЩЕНИЕ

Документите за записване в първи клас, за учебната 2022/2023г., ще се подават по следния график:

  • 04.06.2022г. от 09.00ч. до 16.30ч.
  • 06.06.2022г. от 08.00ч. до 17.00ч.
  • 07.06.2022г. от 08.00ч. до 17.00ч.
  •  

Документи необходими за записването:

  • Удостоверение за завършена подготвителна група – Оригинал.
  • Копие от акт за раждане на детето за проверка на данните.