НА 04.05.2022Г. В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН СЕ ПРОВЕДЕ СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2022-05-05_08-19-13-600-1024x576.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2022-05-05_08-19-34-972-576x1024.jpg

На 04.05.2022г. в град Елин Пелин се проведе състезание по безопасност на движението по пътищата. Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Независимо от акцента върху знанията и уменията по БДП чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие на учениците като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение и към общността и правилата.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Нови хан взе участие в състезанието с отбор в състав от Габриела Карагьозова – V-ти клас, Гергана Георгиева и Марио Трайчов – VI-ти клас и Мартин Ташунов – VII клас.

Отборът се представи достойно, като показа теоретични знания и практически умения, свързани с правилата за безопасно движение по пътищата.