150 години училище в Нови хан

 

 

2022 г. е юбилейна за Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“.  Навършват се 150 години от създаването на училище в Нови хан.

Писмени данни за първото в Елинпелинска община училище датират от 1872 г. Началото на просветното дело се свързва с името на Видул Колев Панчарски, който купува къща от трима братя турци. Къщата е разглобена, пренесена и издигната в черковния двор. Предоставена е  за училище.

150 години училището е част от историята на родното просветно дело.

Съхранило духа и традициите на българското образование през вековете, училището, носещо името на славянските просветители светите братя Кирил и Методий, е оставило своята ярка следа в живота на хилядите ученици, преминали през неговите класни стаи. Реализирали се в различни области на живота, всички те са визитната картичка на училището.

 

Достойни продължители на делото на предците са и настоящите учители и ученици, които се отнасят с любов, всеотдайност и отговорност към родното училище и работят за съхраняване авторитета  му.

По повод годишнината на училището всеки месец до месец май включително са предвидени дейности в различни направления. Юбилейните мероприятия ще завършат с тържествено честване на 11.05.2022 г.

УЧИЛИЩЕ С БОГАТА ИСТОРИЯ И ЯРКО НАСТОЯЩЕ

Е УЧИЛИЩЕ С БЪДЕЩЕ!