Обособихме „кът за четене“ в коридора на втория етаж на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Кътът за четене на втория етаж на нашето училище вече е факт. Оборудването за него осъществихме по проект на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“. Закупихме маси, столове и етажерки и обособихме едно място, което освен като „кът за четене“ ще бъде използвано за провеждане и на други инициативи за популяризиране на четенето, насърчаване на мисленето и креативността на учениците, занимания по интереси, посрещане на гости.


В новооткрития кът поканихме родители на нашите четвъртокласници, за да осъществим една от инициативите по проекта, а именно „Подаряване на книги“. С любезното съдействие на родителите на учениците от четвърти клас беше закупена книга за всяко дете. Те бяха лично връчени на децата от представител на родителския актив на класа.