ОТБОРЪТ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СЕ ПРЕДСТАВИ ДОСТОЙНО И СЕ КЛАСИРА НА ВТОРО МЯСТО

              На 28.04.2021г. се проведе Общинско състезание по  безопасност на движението по пътищата, организирано от община Елин Пелин със съдействието на МВР град Елин Пелин.

Отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се  представи достойно и се класира на второ място. Участниците показаха знания за култура, поведение на пътя и спазване на общовалидни правила и норми за лична и колективна безопасност. Учениците отговаряха на въпроси, свързани с различни ситуации на пътя, решаваха казуси от предварително подготвена викторина по темата и успяха да подредят тематичен  пъзел за по-малко от минута.

Освен акцента върху знанията и уменията по БДП, чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата.