Природата около нас

Учениците от първи клас по време на целодневното си обучение в Заниманията по интереси, изработиха с голямо желание и старание проект на тема „Природата около нас“.

Цели- Повишаване знанията на учениците за околната среда и формите на екологосъобразното мислене, култура, поведение и лична отговорност към природата.