ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА НА ГРУПАТА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ- „ ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“

Учениците от трети клас през учебната 2020/2021 година, с ръководител г-жа Ани Спасова участват в група за занимания по интереси- „ Дигитални компетентности“.

Заниманията по интереси са насочени към овладяване на начални знания,  умения и отношения, свързани с изграждане на дигитална грамотност на учениците. Чрез темите, заложени в програмата, се цели и запознаване с дигиталната идентичност и с основни правила за работа в дигитална среда, логическо мислене и творчество.

На първата си представителна изява, участниците от групата, показаха наученото до момента и с голямо желание изготвиха и представиха своите задания.

Третокласниците се справиха отлично!