Учениците от трети клас през учебната 2019/2020г., с ръководител г-жа Пепа Василева участваха в група за занимания по интереси – „Дигитални умения“.

Учениците от трети клас през учебната 2019/2020г., с ръководител г-жа Пепа Василева участваха в група за занимания по интереси – „Дигитални умения“.

Целта на заниманията по интереси имат пропедевтичен характер и са насочени към формиране на основни компетентности при работа с дигитални устройства.Те се осъществяват на основата на съвременни компютърни системи и подходящо за възрастта на учениците програмно осигуряване, които създават условия за положителна емоционална нагласа и цялостно развитие на детската личност.

Учениците от групата  усвояваха използването на полезни програми и приложения, които им помагат за решаване на практически задачи със средствата на информационните технологии.

Добиха начални умения за използване на програмите Paint., MS Windows, MS Power Point за обработка на текст при изпълнение на достъпни учебни задачи.

Изпълняваха  проекти с програмите MS Power Point, MS Windows по собствени теми. Компютърни рисунки с програмата MS Paint.

Изградиха позитивно отношение и желание за работа с компютъра. Бяха проведени представителни изяви –на 04.03.2020г и 02.06.2020г.

На мероприятията учениците с вълнение и гордост представиха и обобщиха наученото, и споделиха своите проекти на родители и учители.