Работа по проект „Образование за утрешния ден“- с ръководител Диляна Стоилова

Приключи работата по проект „Образование за утрешния ден“, с ръководител Диляна Стоилова, чиято цел беше, развиване на базовите дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на бързи промени, свързани с дигитализацията и развитие на познавателната активност у учениците.

Децата  развиха умения за   използване на технологиите за учене и творчество, за работи в екип. С голямо старание изработиха и представиха своите проекти.