СЪОБЩЕНИЕ

Документи за записване на деца в 1-ви клас ще се подават   по следния график:

  • 29.05.2020г. от 10.00ч. до 16.00ч.
  • 30.05.2020г. /събота/ от 09.30ч. до 15.00ч.
  • 31.05.2020г. /неделя/ от 09.30ч. до 15.00ч.
  • 01.06.2020г. от 09.30ч. до 15.00ч.
  • 02.06.2020г. от 09.30ч. до 15.00ч.
  • 03.06.2020г. от 09.30ч. до 15.00ч.

Родителите, трябва да носят следните документи:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група – ОРИГИНАЛ.
  2. Копие от акт за раждане .

        Задължително  спазване на противоепидемичните мерки разписани в заповедите на МЗ.

        В сградата се влиза само с  предпазна маска и след задължителна дезинфекция на ръцете.

Няма да бъдат допускани лица с прояви на остри респираторни болести/повишена температура, кашлица, хрема и др./.

Да се спазва създадената организация, осигуряваща физическа дистанция между лицата – най – малко 1,5 метра.

Препоръчваме всеки да си носи химикал.