СЪОБЩЕНИЕ

Заниманията по интереси на групите „Дигитални умения“  и „ Арт работилница“  при ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“  ще се провеждат  дистанционно по утвърдения график за учебната година.

  • На групата за занимания по интереси „Дигитални умения“-

Сряда от 16:10ч.  до  17:40ч.

  • На групата за занимания по интереси „ Арт работилница“ –

Вторник от 17:00ч. до 18:20ч.