СЪОБЩЕНИЕ

            Уважаеми родители,

  От 17.03 до 27.03.2020г. сме в дистанционен формат на обучение с учениците от ОУ ”Св. св. Кирил  и  Методий“.  Основно обучението ще бъде в безплатната образователна платформа на Classroom.google.com. Учениците имат парола (ще им бъдат препратени чрез класните им ръководители) .

Моля ви, за следното съдействие :

На посочените линкове можете да намерите информация за:

– Ръководство за родители: https://docs.google.com/presentation/d/1yEGRz9EakLlL8T2EAyyH1wRh20yYd9b-Cxxce4Uwquk/edit?usp=sharing

– Присъединяване към клас за ученици: https://docs.google.com/document/d/13pLrmgy17KiBPJVFyGtxfzpoCcVbEKbIoG2DrEvIh4U/edit?usp=sharing

– Календар ученици: https://docs.google.com/document/d/1JJifoYplp9oUZaLjqKkWDfiqM2BxX22nQSvwz9_Bm6s/edit?usp=sharing

 

Учебният ден ще бъде от: 

           –  08:00 до 13:00 ч.  за учениците от I до IV клас 

          –  13:00 до 18:00 ч.  за учениците от V до VII клас

          при спазване на утвърдено разписание за деня.

(Или във време уточнено с вас от класните ръководители на начален етап. Първи клас за сега работи дистанционно посредством затворена група на класа в социалната мрежа.)

Ученикът има ангажимент в този часови интервал да бъде в Google класната стая и да следи получените задания, да спазва поставените срокове.

Учителите използват времето за поставяне на задачи и даване на обратна връзка.

Спазва се разписанието от часове за деня. Часовете НЯМАТ продължителност от минути. В този интервал от деня учениците ще получават задачи, проекти, кратки презентации, текстове, видеа, условия за решаване, страници за самоподготовка. Всичко това съобразено с възрастовите особености.

 

В този интервал от време при дистанционно обучения няма да се поставят отсъствия, но личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза. Вашето добронамерено съдействие и подкрепа е важна част за добър резултат.

https://docs.google.com/