ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. НОВИ ХАН

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в страната  ОУ ”Св. св. Кирил  и Методий“ преминава в  дистанционен формат на обучение в безплатната образователна платформа на Classroom.google.com.

В тази връзка отправяме апел към Вас,  да оказвате активно съдействие и помощ на Вашите деца  при подготовката на уроците и тестовете за обучение, които ще бъдат ежедневно качвани на посочената по-горе Платформа.

Повече указания за работа с Платформата, може да намерите на посочените по-долу линкове:

Моля, имайте предвид, също така, че затворените групи в социалните мрежи  (Viber , Messаnger и т.н), ще служат единствено и само за връзка с преподавателя относно внасяне на уточнения по съответния учебен предмет.

С уважение,

Обществен съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”