ДЕЙВИД Е МЛАД ПОЕТ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДАРЕНО ДЕТЕ, КОЕТО ВЕЧЕ Е СЪЗДАЛО СВОЯ СТИХОСБИРКА – „СТИХЧО“

Дейвид Георгиев Петров е на единадесет години, в пети клас в нашето училище –„Св.св.Кирил и Методий“ , село Нови хан и вече има своя стихосбирка.

 

 

Стихотворенията са посветени на различни неща от живота и съдържат най важните ценности за всеки човек – възхищение от красотата, която ни заобикаля , преклонение пред разнообразието на природата и човешките характери.