Учениците от трети и пети клас работиха в групи за занимания по интереси – „ Творческа работилница“ и „ Направи си сам“

 

            Учениците от трети и пети клас през учебната 2018/2019 г.,с ръководители г-жа М. Величкова и г-жа А. Спасова- Зашева,  работиха в групи за занимания по интереси – „ Творческа работилница“ и „ Направи си сам“.

        Целта на заниманията е развиване и усъвършенстване на способностите на учениците, формиране на положително отношение към ръчния труд, умения за работа по инструкции и образец, стимулиране на стремежа за предлагане на идеи, усвояване на знания и формиране на умения за работа с достъпни и подръчни материали, умения за работа в екип, поемане на отговорности и други.

         Използваха различни материали- хартия, картон, прежда, дървени клонки, стъклени шишета, буркани и други.

          Работата по заниманията завърши с изложба на изработените от учениците изделия на 14.06.2019 година.

          В часовете се забавляваха и научаваха нови неща. Формираха положително отношение към ръчния труд и работа с подръчни и отпадъчни материали. С голямо желание и търпение изработваха прекрасни изделия.

         Родителите се включиха в дейностите на учениците като присъстваха на някои от заниманията.