НА 10.05.2019г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ПОСЕТИХА БИБЛИОТЕКАТА В НЧ“ИВАН ВАЗОВ – 1928г.“ – С. НОВИ ХАН

          Ученолюбивите и любознателни първокласници с огромно желание станаха читатели на читалищната библиотека. Заедно със своите учители и служители на читалището проведоха интерактивен час, в който по интересен и забавен начин децата откриваха и подреждаха мястото на герои в приказки, играха с думи и съчиняваха. Справиха се отлично и получиха подаръци.