141 години свободна България!

Ученици и учители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ участваха в мащабно

 шествие – дефилир, с което община Елин Пелин отбеляза Националния празник на Република България.