РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО – IV КЛАС – 2018 ГОД.

Учениците от ІV клас се представиха отлично на изпитите от НВО.

Резултатите по предметите са:
Среден резултат по български език и литература – 15.20 точки
Среден резултат по математика – 15.30 точки;
Среден резултат по Човек и природа – 16.70 точки;
Среден резултат по Човек и общество – 17.10 точки.