Резултати от състезание „Европейско кенгуру“ за учебната 2017/2018 г.

В състезанието взеха участие деветнадесет ученици от I-IV клас. Показаха много добри и отлични резултати.

Класиране:

 • 70 точки – 1 ученик от I клас.
 • 64 точки – 1 ученик от IV клас
 • 55 точки – 1 ученик от III клас
 • 54 точки – 1 ученик от I клас
 • 54 точки – 1 ученик от II клас
 • 50 точки – 1 ученик от I клас
 • 49 точки – 1 ученик от III клас
 • 44 точки – 1 ученик от II клас
 • 43 точки – 1 ученик от II клас
 • 39 точки – 1 ученик от I клас
 • 38 точки – 2 ученици от I клас
 • 34 точки – 1 ученик от II клас
 • 31 точки – 1 ученик от III клас
 • 30 точки – 1 ученик от III клас
 • 30 точки – 1 ученик от I клас
 • 20 точки – 1 ученик от II клас