Резултати от състезанието „Аз и числата“

Отново отлично представяне ! От участвалите 38 ученици от първи до четвърти клас, шестнадесет ученици са получили максималния брой точки – 50!