Общински кръг на Олимпиада по математика

На 16.12.2017г. се проведе Общински кръг на Олимпиада по математика.

Участваха ученици от IV, V и VI клас. Представиха се много добре.

Иван Николаев Велинов от VI клас се класира за национален кръг.

Двама четвъртокласници имат максимален брой точки, но по регламент не продължават участието си.

На 20.12.2017г.ученици от I – IV клас участваха в състезание на СБНУ

„Аз, природата и светът“. От явилите се 45 участници, 25 уч. имат максимален брой точки – 50 т. , 1уч. има 47т. , 8 уч. – 46т. , 4 уч. – 45т. ,

1 уч. – 44т. , 1 уч. – 42т.