Проект твоят час

Учениците от втори клас  през  учебната  2016/2017година работиха  по проект „Твоят час”  в група по интереси „Детска  академия”.По тяхно желание бяха включени занимания по изобразително изкуство,музика,физическо възпитание и спорт.Целта на проекта е развитие и усъвършенстване на способностите и уменията на децата.В раздела по изобразително изкуство участниците се учиха да рисуват лесно животни,растения ,хора,запознаха се с някои особености в жанровете на изобразителното изкуство.Направиха заедно с родителите коледна украса в училище,участваха в коледното тържество и организираха изложба от свои картини.В предвидените часове за занимания с музика се забавляваха ,разучаваха различни по жанр песни.Изпълняваха детски песни  с  инсрументал на детски музикални инструменти.Включиха се с  прекрасни изпълнения на възрожденски песни в училищното тържество за 3-ти март.

В последната част  от заниманията по интереси  децата разучиха забравени детски игри,участваха в  състезания с игри и народна топка.Много смях и забавни моменти  имаше  в организираните часове за работа заедно с родителите  под  наслов „Да научим мама и татко как се играе”.Работата по проекта завърши с представително участие в тържеството за 24 май.Децата подготвиха  изпълнение като оркестър  с  детски музикални инструменти   и танц на мажоретки –„Нашият оркестър”.