Клуб „Сръчковци”

Целта на проекта е изграждане на търпение, толерантност, постоянство и сръчност. Подобряване на фината моторика, усет към красивото, цветоусещане и др. Формиране у децата на навици за събиране и използване на отпадъчни и подръчни материали за изработка на оригинални и красиви изделия.

Акцентът се поставя не само върху изпълнителната дейност, а върху мотивирането на децата да усвоят различни техники и похвати при изработване на дадено изделие. Да тестват различни материали – хартия, глина, картон, прежда, филц и др. и тяхната съвместимост, да прилагат идеи, да развият въображение и стил, които да прилагат в конкретни ситуации. Да могат сами да направят изделие за даден повод, с което да изненадат близките си.

Децата проявиха ентусиазъм и с голямо желание и търпение изработиха прекрасни изделия. Участваха в представителни изяви и бяха поощрени.