„За чисто работно място“

Под мотото „ За чисто работно място“ на 07.04.2017г. учениците от ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ почистиха класните си стаи. Съвременното училище трябва да бъде място , където бъдещите поколения не само ще получават знания, но и ще придобиват редица навици , ще развиват нравствени добродетели.