НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

На 22 март инспектор А.Христова от Детска педагогическа стая към РПУ, гр.Елин Пелин , проведе беседи с учениците от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, с.Нови хан, във връзка с засилващата се агресия в българските училища. На малките ученици бе представена презентация за причините и резултатите от прояви на агресия. Инспектор Христова обърна внимание на учениците от V-VІІ клас на вредата от наркотиците върху младия организъм. Напомни, че след 20.00ч. ученици под 14 години нямат право да са на обществени места без придружител.