ДА ВЪЗРОДИМ ДОБРИТЕ СТАРИ ТРАДИЦИИ

Всяка сутрин учениците от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“,с.Нови хан, вече провеждат утринна гимнастика.

Учениците от VІ клас подеха инициатива за облагородяване на училищния двор, като посадиха цветя в една от градинките.