Преподаватели

име-на-програмата-1

Венета Гачевска                                  Учител начален етап

Ваня Славчева                                    Учител начален етап

Диляна Стоилова                               Учител начален етап

Пепа Василева                                    Учител начален етап

Йорданка  Генкова-Иванова               Учител математика, физика, ИТ

Наталия Бачева                                  Учител биология, химия , география

Илияна Герова                                    Учител английски език

Светла Тошева                                    Учител физическо възп. и спорт

Лидия Йорданова                               Учител история

Любка  Душкова                                  Учител изобразително изкуство

Ани Спасова-Зашева                         Учител начален етап

Красимира  Полихронова                  Учител начален етап

Красимира Филипова                        Учител І-ІV клас ГЦОУД

Десислава Димитрова                        Учител І-ІV клас ГЦОУД

Лозина Паскова                                  Учител БЕЛ

Силвия Георгиева                                Учител начален етап

Божана  Цолова                                 Учител начален етап

Синтия Петрунова                              Учител І-ІV клас ГЦОУД

Йорданка Ралева                                  Учител начален етап