Учебници

Списък-учебници_20231220_0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование Автори Издателство
  Първи  клас    
 1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Буквар

 

Читанка

Математика

Роден край

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

В.Попов и др.

 

И.Цанев и др.

А.Манова и др.

Е.Василева и др.

Г.Калоферова и др.

Д.Димитров и др.

Л.Витанов и др.

” Просвета-София”АД

 

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

 

  Втори клас    
 1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Български език

 

Читанка

Английски език

Математика

Околен  свят

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Р.Танкова и др.

 

В.Попов и др.

Н.Георгиева,  Е.Колева

А.Манова и др.

М.Кабасанова и др.

Г.Калоферова и др.

Д.Димитров и др.

Л.Витанов и др.

” Просвета-София”АД

 

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

  Трети  клас    
 1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Български език

 

Читанка

Английски език

Математика

Човекът  и  обществото

Човекът  и  природата

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Р.Танкова

 

Р.Танкова

Е.Колева, Н.Георгиева

А.Манова и др.

М.Радева и др.

М.Кабасанова и др.

Г.Калоферова и др.

Д.Димитров и др.

Л.Витанов и др.

” Просвета-София”АД

 

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

  Четвърти  клас    
 1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Български език

 

Читанка

Английски език

Математика

Човекът  и  обществото

Човекът  и  природата

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Р.Танкова

 

Р.Танкова и др.

Е.Колева, Н.Георгиева

А.Манова и др.

М.Радева и др.

М.Кабасанова и др.

Г.Калоферова и др.

Д.Димитров и др.

Л.Витанов и др

” Просвета-София”АД

 

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД

” Просвета-София”АД