Обществен съвет

Контакт с членовете на Обществения съвет към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

д-р Камелия Петкова – председател

kamelia.petkova@gmail.com

 

Десислава Колева-секретар

koleva_ds@abv.bg

 

Елена Стоянова- член на Обществения съвет

ronaldnia@abv.bg

 

Елеонора Делибеева- член на Обществения съвет

edelibeeva@abv.bg