История

Писмени данни за съществуването на училище в с.Нови хан няма до построяването и откриването на черквата през 1872 г. С тази година се свързва и преместването на една къща, която новоханецът Видул Колев Панчарски купил от трима братя турци и дал за училище. Къщата била разглобена, пренесена и построена в южния край на черковния двор с изход към мегдана /“Стредсело“/.Била с две големи стаи за учене и една малка – за учителска.Това е „старото“ училище в Нови хан. Редица данни сочат, че въпросното училище е било светско – в него се е преподавало по учебник на черковно-славянски език, а не по „Псалтиря“, както в килийните училища.В това училище, по две отделения в стая, новоханските деца учели близо 35 /тридесет и пет/ години.

През 1905 година в двора на стария вече „Кервансарай“ започва строежът на ново училище/ с камъни от разрушеното източно „кале“/. То е с широки, високи  и светли стаи-четири учебни и една учителска стая – с големи прозорци, дъсчен под и кахлени печки. Старото училище било изоставено до 1922 г., когато потрябвало отново: в селото се открил първи прогимназиален клас. През 1923г. , след кървавия преврат на Александър Цанков, прогимназията била закрита.

През учебната 1926/1927 г. броят на учениците се увеличава и учителката Елена Петрова Аврамова учи едновремунно две отделения, а през 1927/1928 г. вече първо отделение е разделено на две паралелки. Училището се оказва тясно.Наема се една стая в някогашна кръчма на Боне Малчов и втора- в бивша кръчма на Георги Пенков Панчарски. И двете са крайно неудобни.

През лятото на 1929 г.се ремонтира основно пак старото училище в черковния двор. В него през учебната 1929/1930 г. учат две паралелки – по една от първо и трето отделение . Разделянето на децата в селото става на принципа Горна и Долна махала. Децата от горната махала остават в новото училище, а тези от Долната – в старото .

През 1930/1931 учебна година се открива прогимназия – само първи клас, а през следващите две години – втори и трети. Прогимназията се помещава в частна пострайка – къщата на Рангел Дънков / днес там е площадът пред читалището/.

През 1937 г. към новото училище се изгражда двуетажна постройка с четири класни стаи. Горните две са с портал, за да се използват и за салон  при събирания и вечеринки , в северната стая има и сцена. Всички паралелки са събрани в училището: седем паралелки учат до обяд и седем – след обяд. В същата сграда се помещава училището и до днес.

През 1943 г в сградата на училището , на втория етаж , се настанява Радио „София“, където предава до 9 септември 1944 г.

През 1954г. се оформила лятна детска градина, а през учебната 1954/1955 г.децата, подлежащи за първи клас, посещават предучилищна полудневна градина, чието съществуване продължава до учебната 1984/1985 г. След това е открита нова отделна сграда за ОДЗ.

В 1956 г. се прави основен ремонт на учебната сграда и се подменя цялата дограма.

От учебната 1959/1960 г. се въвежда VІІІ клас.

През 60-те години е сформирана отделна смесена паралелка с деца от ромски произход, живеещи на гара Побит камък.

През 1972 г. тържествено е чествана 100 годишнината от основаване на училището и с Указ № 1055 то е наградено с орден „Кирил и Методий“ – І степен, послучай 100 години от основаването му.

През 1989 г. е направена първата копка за строеж на нова училищна сграда. Извършени са изкопните работи и нулевият цикъл, като е унищожен дворът на училището с всички спортни площадки и част от училищният стол.През  2008  година    основита напълно са затрупани.

През 20елната инфраструктура в община Елин Пелин“ бе извършен основен ремонт , саниране и оборудване на компютърен клуб. Със средства от бюджета на училището са подменени подове и мебелите в класните стаи, изцяло е преоборудвана учителската стая12-2014г.  по Европейски проект  „Ремонт и реконструкция на образоват.