Преподаватели

 

Венета Гачевска                                  Учител начален етап

Ваня Славчева                                    Учител начален етап

Диляна Стоилова                               Учител начален етап

Пепа Василева                                    Учител начален етап

Йорданка  Генкова-Иванова               Учител математика, физика, ИТ

Наталия Бачева                                  Учител биология, химия , география

Илияна Герова                                    Учител английски език

Светла Тошева                                    Учител физическо възп. и спорт

Лидия Йорданова                               Учител история

Любка  Душкова                                  Учител БЕЛ

Ани Спасова-Зашева                         Учител І-ІV клас ЦДО

Ива  Йорданова                                 Учител І-ІV клас ЦДО

Красимира Филипова                        Учител І-ІV клас ЦДО

Вяра Велинова                                   Учител І-ІV клас ЦДО